vorige pagina

Begraafplaats

printen

 

Huidige naam:

Algemene Begraafplaats Zelhem

Huidig adres:

 Kerkhoflaan 3


Laatst bijgewerkt: juni 2012
www.oudzelhem.nl

Aan dit artikel werkten mee:
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen
- kadaster en huisnummers

 

Zoeken op grafnummer in deel 1 (oudste gedeelte)


 
1.001 1.016 1.031 1.046 1.061 1.076 1.091 1.106 1.121 1.136 1.151 1.160
1.002 1.017 1.032 1.047 1.062 1.077 1.092 1.107 1.122 1.137 1.151a 1.161
1.003 1.018 1.033 1.048 1.063 1.078 1.093 1.108 1.123 1.138 1.151b 1.162
1.004 1.019 1.034 1.049 1.064 1.079 1.094 1.109 1.124 1.139 1.151c 1.163
1.005 1.020 1.035 1.050 1.065 1.080 1.095 1.110 1.125 1.140 1.151d 1.164
1.006 1.021 1.036 1.051 1.066 1.081 1.096 1.111 1.126 1.141 1.151e 1.165
1.007 1.022 1.037 1.052 1.067 1.082 1.097 1.112 1.127 1.142 1.151f 1.166
1.008 1.023 1.038 1.053 1.068 1.083 1.098 1.113 1.128 1.143 1.152 1.167
1.009 1.024 1.039 1.054 1.069 1.084 1.099 1.114 1.129 1.144 1.153 1.168
1.010 1.025 1.040 1.055 1.070 1.085 1.100 1.115 1.130 1.145 1.154 1.169
1.011 1.026 1.041 1.056 1.071 1.086 1.101 1.116 1.131 1.146 1.155 1.170
1.012 1.027 1.042 1.057 1.072 1.087 1.102 1.117 1.132 1.147 1.156 1.171
1.013 1.028 1.043 1.058 1.073 1.088 1.103 1.118 1.133 1.148 1.157 1.172
1.014 1.029 1.044 1.059 1.074 1.089 1.104 1.119 1.134 1.149 1.158 1.173
1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.090 1.105 1.120 1.135 1.150 1.159 1.174