Laatst bijgewerkt: februari 2014 www.oudzelhem.nl

 

Aan dit artikel werkten mee:
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
R.J.J. Weetink -
genealogie en oude geschriften
Elly en Harry Somsen - kadaster en huisnummers

 
Bronnen:

 

 

Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1596, broodlevering), blz 10 (1598, Berndt then Nienhave, belastingplichtige), blz 22 (1600, Berndt Nienhave, geschil over een “kaeter” (= hutje keuterboer), blz 28 (1602, Berndt tho Nienhave, aangesteld als vorster), blz 31 (1604, assistent van de Markerichter; tevens wederom vorster), blz 34 (1609, Bernt ten Nijenhave, assistent van de Markerichter), blz 44 (1610, Nijenhave, boete n.a.v. schouw), blz 47 (1611, klacht over “einen genant Willem Timmerman wonnende bij Nijenhave”), blz 81 (1620, Nijenhave, malversatie met schaapskudde), blz 87 (1622, Nijenhave, geen bezwaar tegen de verkoop van een aanpalend stuk land, t.b.v. reparatie van de kerk), blz 90 (1622, Evert Nijenhavens Hoff), blz 180 (1647, Nijenhave, transport erfgenamen), blz 218 (1662, Nienhave, geschil over schapen in de enk), blz 227 (Nienhave, boete wegens het hoeden van schapen in de enk)
Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 24 (verponding), blz 70 (afdracht aan Jonker Vyt Christoffel van Munster), blz 74 (afdracht aan Jonker Schaep tot Didam), blz 84 (afdracht aan Berent Winckelman)
ORA Landdrostambt Zutphen
Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
Periode 1696-1805
Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 60, blz 100 krt 24-1 (Ni-jenhaove)
Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman