't Wolferink

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Feest bij het 't Wolferink

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Een statiefoto bij 't Wolferink

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

De Baaksche Hoeve
P. de Fremery stichtte in begin 1900 de ontginningsboerderijen 'De Baaksche Hoeve" en "De Hazenkamp" Oorspronkelijk stond alleen het voorhuis van De Baaksche Hoeve er (1922), inclusief een veldschuur, waarin het kantoor gevestigd was. Al vrij snel werd de deel recht achter het huis gebouwd. G. Eenink, afkomstig uit de Veldhoek, werd er zetboer. In 1932 verhuisde de fam. Eenink naar De Hazenkamp, welke hij kon pachten. De Baakse Hoeve stond een tijdje leeg alvorens de fam. Ten Bokkel uit Barchem op de boerderij kwam wonen.

 

Boerderij Baaksche Hoeve, deze ansichtkaart is verstuurd in 1942

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Schilderij van B. van Ootmarssen

 

Boerderij Baaksche Hoeve

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Deze ansichtkaart is verstuurd in 1935, V.C.J.C. kamp op de Baaksche Hoeve

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Boerderij Baaksche Hoeve aan de achterkant

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Foto uit collectie Harry Somsen

 

Boerderij Hazenkamp
Lijkt sprekend op de Baaksche hoeve, maar dan een paar maten kleiner

Foto: uit collectie Willem Hartemink

 

De Baaksche Kamp

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Bewoners o.a. F. de Fremery en P. de Fremery.

Het landgoed Baakse Kamp was in 1868 in bezit gekomen van de familie von Twickel en werd bij een veiling in 1914 gekocht door B.R. Prins uit Zelhem. De NV Ontginning Wolfersveen nam het van Prins in 1921 over voor 20.000 gulden, maar verkocht het door aan F. de Fremery en bouwde de villa De Baaksche Kamp in 1922.
P. de Fremery, zoon van F. de Fremery liet in 1922 de ontginningsboerderijen De Baaksche Hoeve en De Hazenkamp bouwen. De fam. Fremery had voor de opvoeding van de kinderen een kindermeisje, Lot (vriendin van Jo Somsen, waardoor de kinderen ook veel in de Smidsstraat speelden).

Het beheer van het landgoed De Baaksche Kamp in het Wolfersveen vielen onder het gezag van de fam de Fremery. Ir. P. de Fremery stelde in 1930 de benodigde grond ter beschikking voor de bouw van de Wolfersveenschool aan de andere kant van de Wolfersveenweg. Deze openbare lagere school is opgericht onder de vlag van het Nut en geopend op 1 april 1931. 
Ir. P. de Fremery is tijdelijk burgemeester van Zelhem van 1945 tot 1946 na het overlijden van burg. Rijpstra.

 

De bouw van de Baakse Kamp door aannemer Middeldorp

Foto uit collectie A. Middeldorp

 

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Badhuis bij het pikgat, achter de villa De Baaksche Kamp.
In de zomer het privé zwembad van de familie De Fremery, en in de winter fungeerde de plas als ijsbaan.

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Foto uit 2007 door Harry Somsen