Huidige adres:

Hummeloseweg 76

Bronnen:

Artikel door: Herman Jonas

Kadastrale kaart 1822 (L.C. Machen)
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen - kadaster en huisnummers

 

Over de molen:

 
Oudste vermelding: 1889
Oude straatnaam: Grooteweg van Doesborgh naar Zelhem
Grintweg
Staat in: Winkelshoek
Verbouwing(en): 1889-1890: bouw van de beltmolen
1955: restauratie van de kap
1970: restauratie molen
Kadaster 1822:  
Eigenaar: Herman Becking, Schout
Woonplaats: Zelhem
Kadasternummer(s): I 656 heide  
 

Molenaars en huisnummers vanaf 1889: 
1829: -
1889-1906: D54 Hendrik Scholten en Gerritje Minkhorst
1906-1908: D54 Hendrik Scholten   1906 en Gerritje Minkhorst
  " Evert Jan Wolsink neemt in 1908 het bedrijf over
1908-1956: D54 E.J. Wolsink en Wed. Gerritje Minkhorst
1942-1956: D54 E.J. Wolsink  1956 en Wed. Gerritje Minkhorst
H.J. Oldenhave  en A.E Wolsink 
1956-1983: Hummeloseweg 76 Wed. A.E. Oldenhave - Wolsink
1983-0000: " J.L. Oldenhave 2008, wed. Oldenhave woont in het bedrijfspand Luctor et Emergo
 

 

In de Wittebrink, bijna 4 kilometer van Zelhem verwijderd, staat nog de enige, met wieken voorziene, geheel bedrijfsklare molen van Zelhem.

Het metselwerk werd gedaan door de Gebr. Gerritsen molenmakers uit de Keijenborg in opdracht van Hendrik Scholten. Zij metselden de molen met een verkeerde schuinte, zodat de molen niet de geplande hoogte kreeg. De ring bovenin de molen zou te klein worden om de kap te kunnen dragen. Daarom is deze molen kleiner uitgevallen dan de bedoeling was. De kap van de molen was eerst bedekt met asfaltpapier en niet met riet. Dit asfaltpapier ging lekken bij warmte en zorgde ervoor dat de molenromp vervuilde, zoals nu nog te zien is.  

De boeren uit deze omgeving waren tot de bouw van deze molen gedwongen hun graan te laten malen op de molen van Coops in Zelhem of de waterradmolen in Keppel. Voor die tijd waren de afstanden van belang en daarom werd de molen in de Wittebrink opgericht. Na het overlijden van molenaar H. Scholten in 1906, huwde zijn weduwe in 1908 met de heer E.J. Wolsink, waarna H.J. Oldenhave vanaf 1942 de Wittebrinkse molen bemaalt, samen met zijn schoonvader. Dit gaat zo door tot aan het overlijden van E.J. Wolsink in 1956. Van 1956-1983 is A.E. Oldenhave-Wolsink eigenaar en J.L. Oldenhave van 1983 tot heden.

In 1955 heeft A.E. Oldenhave, samen met zijn knecht Wim Heersink, de molenkap geheel vervangen en van een rieten kap voorzien. Als dit niet was gebeurd, was de molen nu ook een bouwval geweest. Hiervoor hebben zij toen een oorkonde gekregen van de vereniging De Hollandsche Molen.

In 1970 heeft de hele molen een volgende restauratie ondergaan door molenrestaurateur A.I. Beckers uit Bredevoort. Dat gebeurde onder supervisie van de molen deskundige J.H. Rijnenberg uit Heelsum. Monumentenzorg heeft veertig procent van de kosten voor rekening genomen, de provincie dertig en de gemeente Zelhem twintig procent. De eigenaar heeft tien procent bijgedragen.

Het bijgebouw van de molen kreeg als opschrift de naam Luctor et Emergo (Ik worstel en kom boven), hetgeen ook de wapenspreuk is van onze provincie Zeeland. Deze spreuk is door Zeeuwse metselaars aangebracht.

In het bijgebouw was de granen-, kunstmest- en mengvoederhandel gevestigd.
Fier op de kap staat een windvaan die een springend paard voorstelt. Zolang de windvaan er staat, staat de molen er ook. Helaas staat de molen nu stil en is er geen molenactiviteit meer waar te nemen.

 

Lees ook het artikel van maalderij H.J. Oldenhave.

 

Opname uit 1947.
Voor het zgn stoomgebouw", staat Hendrik Jan Oldenhave en een onbekende 
vrouw, wat oorspronkelijk als motormaalderij is gebouwd.

Foto van dhr. Oldenhave

 

Foto uit 1948 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Foto van dhr. Oldenhave

 

Kap restauratie in 1955

Foto van dhr. Oldenhave, gemaakt door E.J. Buunk Sr.

 

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Foto uit 1963 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Opname uit 1983

Afbeelding uit collectie van Willem Hartemink

 

Foto van dhr. Oldenhave

 

Foto van dhr. Oldenhave

 

Opname uit 1974

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Foto uit collectie Harry Somsen

 

Foto van het internet

 

Advertentie uit de Vereniging van 9 augustus 1961