Huidige adres:

Halle-Nijmanweg 42-44, Afgebroken

Bronnen:

Artikel door: Herman Jonas

Fieneke Schanstra
G.A. Wumkes (tekst 1917)
Gerdes
Kadastrale kaart 1822
(L.C. Machen)
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen - kadaster en huisnummers

 

Over het pand:

 
Oudste vermelding: 1869
Oude straatnaam:  
Staat in: Halle
Verbouwing(en): 1873: nieuwbouw
Kadaster 1822:  
Eigenaar:  
Woonplaats:  
Kadasternummer(s):    
 
 

Op 1 april 1873 opende Ds. van Dijk de Christelijke School in Halle-Nijman. De eerste leraar was de heer Smit uit het Brabantse Heiningen. Uit een collecte, die 5 gulden opbracht, kocht meester Smits klompen voor de kinderen, zodat ze tenminste met droge voeten op school konden komen. Ook richtte hij een naaikransje op, zodat hij de kinderen van kleding kon voorzien.
Uit Westendorp, IJzevoorde, en De Heide stroomden er kinderen binnen om gedegen onderwijs te krijgen. De toeloop was zo groot dat er in 1904 een nieuwe grotere school moest komen. Het geld ervoor werd met dubbeltjes en kwartjes bijeen gespaard. Ouderen kunnen nog vertellen over het vele vrijetijdswerk voor de school. In 1904 vonden de Nijmanners het heel gewoon om met paard en wagen hout en stenen op te halen in Doetinchem voor de nieuwe school.
Op 19 februari 1891 stief meester Smits, die werd opgevolgd door zijn schoonzoon J. ten Have die wegens ziekte zijn functie op 4 mei 1922 moest neerleggen. Zowel meester Smits als meester ten Have hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de school en de bevolking.
Van 1 september 1922 tot 1 maart 1927 was A. Lagerwey hoofd van de school.

Na de beëindiging van de school is het pand in gebruik geweest als opslagplaats van bouwmaterialenhandel G.J. Schurink, na afbraak worden er huizen op deze plaats gebouwd.

Gerdes schrijft eind 1800 over zijn bezoek aan de school in Halle-Nijman: Van Zelhem uit is er een ongebaandeweg naar de Nijman. Hij gaat door woeste heidestreken en lage moerasgronden. Er is nog niets ontgonnen en huizen of boerderijen staan er niet. Als je aankomt in de Nijman lijkt het, of de wereld ophoudt. Behalve de school, het evangelisatiegebouw en het meesterhuis is er geen huis te bekennen, met uitzondering van een woning, de Stampert genaamd. Verder lijkt het hier het einde van de wereld.
Woont hier nog iemand? Jawel, want de school wordt bezocht door ruim 130 leerlingen en die moeten toch ergens vandaan komen. Ze wonen in kleine huisjes en armelijke hutten ergens op de Halse heide of in IJzevoorde. De bewoners uit deze streek waren zeer arm. Ze hebben enig vee in de vorm van een paar geiten en een paar varkens. Soms een koe. die o.a. trekkracht levert. In zo'n buurtschap was geen bakker, slager of kruidenier. Kinderen konden soms niet naar school omdat ze geen kleren hadden waarmee ze voor de dag konden komen. Klompen, laat staan schoenen, ontbraken dikwijls. De dochter van meester Ten Have verteld: De kinderen komen soms met koude aardappelen op school, de rogge was op. Er kon dus geen brood gebakken worden en men moest wachten tot de nieuwe oogst.

De Halle-Nijmanschool in vogelvlucht:
Inwijding van een eenvoudig lokaaltje juli 1869.
Op 1 april 1873 begint meester Gerrit Smits zijn werk als “lokaelsche” meister in Halle-Nijman. Het lokaaltje werd uitgebreid door er een school tegenaan te zetten.
In 1903 hadden zich 30 nieuwe kinderen opgegeven in plaats van 20, De school werd te klein. Meester ten Have, (die inmiddels hoofd was) ging met een lijst rond bij de ouders. Hij ontving 800 gulden. De rest kwam van vrienden en kennissen
1904: En werd begonnen met de bouw van de nieuwe school.
De goede volgorde vond ik in een boekje van G.A.Wumkes geschreven in 1917.
In 1888 is Jannes ten Have uit Beerta de nieuwe meester. Hij volgde zijn schoonvader, meester Smits op, bleef tot 1922 in functie.
Meester A. Lagerwey van 1922 tot 1927 als schoolhoofd.
Meester J. Rijnsent van 1927 tot 1966 als schoolhoofd.
J. Rijnsent werd opgevolgd door J. Riepma in 1966. Deze maakte in 1992 gebruik van de V.U.T.regeling. Zijn opvolger is G. Bosgoed.
De school gaat na een fusiebespreking met de Basisschool in IJzervoorde door in 1995 als P.C. Basisschool Nijman–IJzervoorde met als directeur Gerrit Bosgoed .

 

Litho uit 1880 van de school en het meestershuis

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Het evangelisatiegebouw dat later dienst deed als school, opening op 1 april 1873.

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

De school met het meestershuis

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Het meestershuis in 1893

Drika Klein Wassink, Adriana ten Have-Smits met Biena, Anna Michaël (dochter van
Jansje Smits), grootmoeder Elisabeth Smits-Redert en meester Jannes ten Have, geboren
in Vlagtwedde en in 1891 getrouwd in Zelhem

Foto uit collectie van mevr. M. Vriezen

 

De bouw van de nieuwe school in 1904

Foto uit collectie van mevr. M. Vriezen

 

Ansichtkaart uit 1910

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Het vernieuwe meestershuis

Foto uit collectie van mevr. M. Vriezen

 

Het verbouwde meestershuis, nu als burgerwoning

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Ansichtkaart van het schoolplein in 1934

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

De kleuterschool

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

De nieuwe school is in 1960 in gebruik genomen

Foto uit collectie Eef Oosterink